• 3791 Sajókeresztúr, Petőfi u. 122/D - Miskolctól 5km-re
  • halmaiart@gmail.com
  • +36 30 2726319

A tervezésről

Tervezési filozófia

Halmai Attila

Minden Megbízó és tervezési feladat egyedi és két azonos területű, alakú, lejtésű telek is nagy ritkaság.

Ezért minden tervezés tiszta lappal indul, nem használunk merev sémákat, sablonokat – inkább főleg a Megbízó igényeire, a telek adottságaira, természetes és mesterséges környezetére, a tájolásra, az uralkodó szélirányra, az esetleges kilátásra és természetesen a helyi építési előírásokra támaszkodunk.

Az építészeti tervezés két agyféltekés folyamat: egyszerre kell működnie egyfelől az empátiának, az intuíciónak, a megérzéseknek, a kreativitásnak - másfelől a racionalitásnak, a praktikumnak és a gazdaságossági szempontoknak. Mindezek mellett egyúttal a helyi építési előírásoknak is meg kell felelnie a tervezett épületnek, hiszen főépítészek, hatóságok, hivatalok, szabályozások rengetegén kell végigvezetni, engedélyeztetni a tervet.

A tervezésnél fontos a jó telepítés, alaprajz, a használhatóság, a térkapcsolatok praktikus, egyben érdekes, egyedi kialakítása, a szerkezeti racionalitás és gazdaságosság. Mindemellett az épület ne harsogóan, de bocsásson ki olyan „hangot”, amelyre a talán minden emberben meglevő harmóniaközpont „rezonál”.

Egy jó épület egy sokismeretlenes egyenlet racionális-intuitív megoldása.

Tervezési terület

Lakó- és középületek, ipari és mezőgazdasági épületek. A vezető tervezői fokozat minden épülettípus tervezésre feljogosít.

"Meglevő családi házak felújítása, átalakítása, bővítése" jellegű tervezéseket - kapacitáshiány miatt - nem tudunk vállalni.

A tervezés megkezdéséhez a Megbízó részéről egy minél részletesebb igénylista, illetve térképmásolat szükséges a telekről. Rajz, skicc készítése a Megbízó részéről nem szükséges.

Ha a telek lejtése nagyobb, mint 10%, akkor geodéta által felmért, a pontos lejtésviszonyokat is megmutató telekrajz is szükséges. Geológiai (talajfúrási) vizsgálat is indokolt lehet több esetben.

A terv díjának kiegyenlítése a terv átadásakor esedékes. Előleg, rész-számlázás nem szükséges, csak ha a tervezés 3 hónapnál tovább tart.

A tervezők garantálják, hogy az ő hibájukból az engedély kiadása nem hiúsulhat meg, a tervezett épület az aktuális, releváns előírásoknak megfelel és az esetleges hatósági hiánypótlások a részünkről természetesen díjmentesek.

Számítani lehet arra, hogy az állandóan nagyszámú megbízásunk miatt 3-4 hónapra előre be vagyunk táblázva.

TERVEZÉSI DÍJ

Az építész tervezési díj a feladat nagyságrendjétől és bonyolultságától is függ- minden feladatra egyedi ajánlatot adunk. Az új családi házak építész tervezési díja jelenleg 4.500.-Ft+ ÁFA/ nettó m2 körül van. Középületek esetén a díj ettől némileg  magasabb, ipari épületek esetén pedig alacsonyabb.